Dit zijn de minst stressvolle beroepen

Stress is het kwaad van de eeuw, waardoor veel mensen geestelijke en lichamelijke problemen ontwikkelen. En de grootste oorzaak die mensen tot stress brengt is werk. Leer enkele van de minst stressvolle beroepen van vandaag kennen!

© Pixabay.com

Werken gaat gepaard met stresssituaties, zoals relatieproblemen, overwerk, laag loon, naast overdreven of ontoereikende eisen, naast andere redenen.

Daarom overwegen mensen steeds vaker om van omgeving te veranderen, om te proberen zich op de markt te verplaatsen door een ander beroep uit te oefenen, vooral een beroep dat minder stress met zich brengt.

1. Video-editor
De video-editor en de professionals uit de audiovisuele en multimediasector zijn op de lijst gekomen door het creatieve karakter van hun werk. De editor is verantwoordelijk voor de post-productie van video’s voor diverse doeleinden, en kan werken in productiebedrijven of communicatiekanalen.

De meeste video-editors werken tegenwoordig autonoom en leveren hun diensten rechtstreeks aan de klant of aan andere bedrijven. Dit draagt ertoe bij dat de eisen van superieuren worden vermeden, aangezien de professional zelf de termijn bepaalt waarbinnen de video zal worden afgeleverd.

2. Medisch Ultrasonograaf
Het lijkt tegenstrijdig dat een arts een van de minst stressvolle beroepen ter wereld is, aangezien het een beroep is dat zorg draagt voor het leven en de gezondheid van mensen. Maar de medisch echograaf is de beroepsbeoefenaar die de echo-onderzoeken in het algemeen zal uitvoeren.

Het contact met de patiënt vindt alleen plaats op het moment van het onderzoek, wanneer hij eventuele twijfels kan ophelderen en de medische procedures en handelingen kan begeleiden. De echografist is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag van het onderzoek, zodat de patiënt terug kan naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Hoewel deze beroepsbeoefenaar vaak buiten kantooruren moet werken, is de activiteit veel rustiger en met minder druk dan bijvoorbeeld een gewone arts.

3. Kapper
De kapper kan werken in schoonheidssalons en esthetische centra, waarbij het heel gebruikelijk is om zelfstandig te werken.

Dit vermindert reeds in grote mate de stresssituaties in verband met lasten van superieuren en werkrelaties, omdat de beroepsbeoefenaar zijn eigen baas zal zijn, naast het kiezen van de mensen die met hem zullen samenwerken. Hij kan ook thuis werken en op die manier onkosten met de werkplek vermijden.

4. Compliance analist
De compliance analist is de professional die ervoor zorgt dat een bedrijf zaken doet op een legale en correcte manier en in overeenstemming met de regelgeving die op het gebied van toepassing is. Bovendien analyseert hij/zij de risico’s van de onderneming en van de activiteiten die hij/zij wil ontplooien.

De beroepsbeoefenaar kan in grote bedrijven werken, of autonoom, als consultant. Het beroep is multidisciplinair en vereist geen specifieke opleiding om de functie uit te oefenen. Over het algemeen zijn de professionals afgestudeerd in rechten, administratie of boekhouding.

Er zijn gratis cursussen en graduate studies beschikbaar op dit gebied, zodat professionals zich kunnen verdiepen in de kennis die voor deze functie vereist is.

© Pixabay.com

5. Massotherapeut
Een massagetherapeut is een beroepsbeoefenaar die massages uitvoert voor therapeutische of esthetische doeleinden. Zij kunnen werken in klinieken, schoonheidssalons, hotels of kuuroorden, en kunnen het beroep ook zelfstandig uitoefenen.

De hele massage-omgeving moet ontspannend zijn, zowel voor degene die de massage ontvangt als voor degene die de massage uitvoert, zodat de massage met kwaliteit wordt uitgevoerd. Cliënten zoeken de massage therapeut juist om te ontspannen, wat eindigt in het verminderen van de stressvolle situaties met betrekking tot allerlei soorten werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *